Category: Latin American Studies

Lateinamerikanische Studien

תקציר היסטורי: חברות מתמדת בין גואטמלה לישראל

בעקבות ההחלטה של ארה”ב להעביר את שגרירותה לירושלים – וברכותי לישראל, בעלי הברית שלה והחובבים שלה בעולם על הניצחון הפוליטי הזה – מדינות נוספות עשו את המעבר. המדינה שעשתה זאת ראשונה הייתה גוואטמלה. עיתונאים התבדחו וצחקקו: “גוואטמלה, באמת! מדינה מאמריקה המרכזית, רחוקה מאוד מענייני המזרח התיכון, מה לה ולישראל? נו טוב, ברור שהיא רוצה רק […]